PERSONDATAPOLITIK

RESTAURANT FAUNA

Restaurant Fauna indsamler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside eller retter henvendelse til os, f.eks. for at reservere bord.

Restaurant Fauna’s behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Restaurant Fauna gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Restaurant Fauna som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

RESTAURANT FAUNA APS

Musikkens Plads 1

DK 9000 Aalborg

Tlf.: 60203199

CVR: 37396478

E-mail: data@musikkenshus.dk

Henvendelser vedrørende denne politik varetages af Fonden Musikkens Hus.

Vi indsamler en række personoplysninger om dig, når du reserverer et bord, sender kommentarer til os på vores hjemmeside eller sociale medier, retter henvendelse til os via e-mail eller kontakter os telefonisk.

Med undtagelse af bordreservationer via Dinnerbooking indsamler vi som udgangspunkt dine personoplys-ninger direkte fra dig i forbindelse med, at du retter henvendelse til os.

Restaurant Fauna samarbejder med Dinnerbooking, som administrerer bordreserveringer for Restaurant Fauna. Dinnerbooking er et reservationssystem til restauranter, som anvendes i lande over hele verden. Når du ønsker at lave en reservation sker dette som udgangspunkt ved at du opretter en profil på Dinnerbookings hjemmeside, hvor du afgiver en række personoplysninger. Du kan læse mere herom i den privatlivspolitik, der ligger på dinnerbooking.dk.

Når du reserverer bord til Restaurant Fauna via Dinnerbooking, betyder det derfor, at vi modtager de relevante kontaktoplysninger og oplysninger om bordreservationen fra Dinnerbooking, så vi har mulighed for at administrere din bordreservation.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Du kan tilgå vores hjemmeside via din PC, telefon, tablet eller lignende enheder. Restaurant Fauna anvender cookies på vores hjemmeside. Hvilke cookies der anvendes, afhænger af, hvad du har givet samtykke til, når du første gang besøger hjemmesiden fra den pågældende enhed. Det kan eksempelvis være cookies, der fortæller noget om din adfærd på og brugen af hjemmesiden.

Du kan læse mere om brugen af cookies, herunder også hvordan du eventuelt fjerner cookies på din enhed, i den gældende cookiepolitik, som også indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af de oplysninger, der er knyttet til brugen af cookies.

Når du retter henvendelse direkte til Restaurant Fauna, behandler vi de eventuelle personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse.

Hvis du reserverer bord via Dinnerbooking, får vi automatisk (via Dinnerbooking) adgang til dine kontakt- oplysninger samt de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med bordreservationen, herunder f.eks. ønsker til bordplacering, information om antal børn, tidligere reservationer mv.

Hvis du reserverer bord direkte hos Restaurant Fauna, opretter vi reservationen i Dinnerbooking på dine vegne. Hvis du ikke allerede har en profil i Dinnerbooking, betyder det derfor, at vi opretter en profil til dig i Dinnerbooking. I den forbindelse registrerer vi dine kontaktoplysninger samt de øvrige oplysninger, du afgiver til os i forbindelse med oprettelsen i Dinnerbooking. Du har til enhver tid mulighed for at slette din profil igen på dinnerbooking.dk.

Hvis du tidligere har reserveret bord via Dinnerbooking til Restaurant Fauna, kan vi ligeledes se dine tidligere reservationer hos os.

 

FORMÅLET MED AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Restaurant Fauna anvender alene dine personoplysninger til det eller de formål, de er indsamlet til. Vi videregiver dermed aldrig dine personoplysninger til tredjepart, medmindre det sker efter aftale med dig, eller vi har en retlig forpligtelse hertil.

Når du henvender dig til Restaurant Fauna, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse, din bordreservation og dit besøg i restauranten. Det retlige grundlag for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f, hvorefter vi må behandle personoplysninger, hvis det sker som et led i at opfylde en aftale med dig, eller hvis vi har en legitim interesse i at behandle personoplysningerne, hvilket vi typisk vil have, hvis du retter henvendelse til os med en forespørgsel. I forhold til hvordan Dinnerbooking behandler dine personoplysninger, henviser vi til deres persondatapolitik.

Hvis du har nogle særlige behov eller ønsker i forbindelse med dit besøg hos Restaurant Fauna, vil vi naturligvis gerne høre fra dig. I den forbindelse kan det være relevant, at vi behandler oplysninger om dine behov og ønsker, herunder i særlige tilfælde helbredsoplysninger. Helbredsoplysninger karakteriseres som en følsom personoplysning, og derfor behandler vi kun denne type oplysning, hvis du selv afgiver oplysningerne til os og samtidig samtykker i, at vi behandler oplysningerne. Grundlaget for denne behandling er således databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Du skal være opmærksom på, at du altid kan kalde dette samtykke tilbage ved at kontakte os pr. mail eller telefon.

 

TV-OVERVÅGNING

Grundlaget for denne behandling er således databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Du skal være opmærksom på, at du altid kan kalde dette samtykke tilbage ved at kontaktDu skal være opmærksom på, at der er TV-overvågning flere steder i Musikkens Hus, hvor Restaurant Fauna er fysisk placeret. TV-overvågningen sker af sikkerhedsmæssige og kriminalitetsforbyggende/-opklarende årsager. Der er skiltet med TV-overvågning de relevante steder. Vi opbevarer TV-overvågningsmateriale i maksimalt 30 dage, medmindre en længere opbevaring er nødvendigt af hensyn til håndteringen af en konkret tvist. Vi kan være forpligtet og/eller berettiget til at udlevere overvågningsmateriale til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed eller til tredjemand (med Datatilsynets godkendelse) i medfør af reglerne i TV-overvågningsloven.

 

VIDEREGIVELSE

Hvis du har reserveret bord via Dinnerbooking.dk, har du givet samtykke til, at Dinnerbooking må videregive oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, reservationer og eventuelle præferencer, til os. Hvis du kontakter os telefonisk med et ønske om at foretage en bordreservation, videregiver vi dine personoplysninger til Dinnerbooking efter telefonisk aftale med dig.

Da restaurant Fauna har et samarbejde med Musikkens Hus om varetagelse af bl.a. bogholderifunktion, vil dine oplysninger, hvis de indgår i bogføringsmateriale (eksempelvis en faktura), blive videregivet til Musikkens Hus.

 

OPBEVARINGSPERIODE

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du opretter en bruger på Dinnerbooking, slettes i henhold til Dinnerbookings privatlivspolitik. Restaurant Fauna kan se dine tidligere reservationer i Restaurant Fauna, så længe du fastholder en bruger hos Dinnerbooking.

De oplysninger du afgiver til os pr. mail, opbevarer vi så længe der er et gyldigt formål hertil. Vi har fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne varetage og afregne din bordreservation og dit restaurantbesøg. Vi gennemgår jævnligt de personoplysninger, vi har registreret, med henblik på at slette de oplysninger, vi ikke længere har noget formål med at behandle. Der er således fastlagt en række procedurer for sletning af de personoplysninger, vi behandler.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du opretter en bruger på Dinnerbooking og benyt- ter denne til at foretage bordreservationer hos os, slettes i henhold til Dinnerbookings privatlivspolitik.

Hvis du mailer til os omkring din reservation, gemmer vi indholdet af denne mail, så længe vi har et sagligt formål hermed, som eksempelvis at vi skal tage højde for særlige behov i forbindelse med dit besøg i restauranten. Vi sletter derfor typisk mailen senest 6 måneder efter, at du har besøgt restauranten, medmindre der måtte opstå et helt særligt behov for at gemme oplysningerne i længere tid, eksempelvis af dokumentationsmæssige årsager. Når vi vurderer, om personoplysninger skal slettes, lægger vi således vægt på formålet med behandlingen, typen af personoplysninger, om du kunne have en interesse i, at vi fortsat opbevarer oplysningerne, samt om vi er underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare oplysninger i et bestemt tidsrum.

 

SIKKER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi gemmer hovedsageligt dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Hvis vi undtagelsesvist opbevarer dine personoplysninger fysisk, er de fysiske dokumenter altid placeret utilgængeligt for uvedkommende, ligesom vi har regler for korrekt sletning af fysisk materiale.

Det kan være aktuelt og nødvendigt for Restaurant Fauna at ændre den gældende persondatapolitik, herunder f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside.

DINE RETTIGHEDER OG KLAGEADGANG

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Restaurant Fauna behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Restaurant Fauna er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger, udnytte en af de ovenstående rettigheder eller tilbagekalde et samtykke, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: data@musikkenshus.dk. Vi henviser i øvrigt til www.datatilsynet.dk, hvor du kan læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger, klageadgang mv.

 

TILBAGE