PERSONDATAPOLITIK

RESTAURANT FAUNA

Restaurant Fauna indsamler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget op- mærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside eller retter henvendelse til os, f.eks. for at reservere bord.

Restaurant Faunas behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Restaurant Fauna gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Restaurant Fauna ikke længere har noget grundlag for at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Restaurant Fauna  som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

RESTAURANT FAUNA APS

Musikkens Plads 1

DK 9000 Aalborg

Tlf.: 60203199

CVR: 37396478

E-mail: data@musikkenshus.dk

Henvendelser vedrørende denne politik varetages af Fonden Musikkens Hus.

Vi indsamler en række personoplysninger om dig, når du reserverer et bord, sender kommentarer til os på vores hjemmeside eller sociale medier, retter henvendelse til os via e-mail eller kontakter os telefonisk.

Med undtagelse af bordreservationer via Dinnerbooking indsamler vi som udgangspunkt dine personoplys-ninger direkte fra dig i forbindelse med, at du retter henvendelse til os.

Restaurant Fauna samarbejder med Dinnerbooking, som administrerer bordreserveringer for Restaurant Fauna. Dinnerbooking er et reservationssystem til restauranter, som anvendes i lande over hele verden. Når du ønsker at lave en reservation sker dette som udgangspunkt ved at du opretter en profil på Dinnerbookings hjemmeside, hvor du afgiver en række personoplysninger. Du kan læse mere herom i den privatlivspolitik, der ligger på dinnerbooking.dk.

Når du reserverer bord til Restaurant Fauna via Dinnerbooking, betyder det derfor, at vi modtager de relevante kontaktoplysninger og oplysninger om bordreservationen fra Dinnerbooking, så vi har mulighed for at administrere din bordreservation.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Du kan tilgå vores hjemmeside via din computer, telefon, tablet eller lignende enheder. Restaurant Fauna anvender cookies på vores hjemmesider for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger:

  • At en bruger har besøgt Restaurant Faunas hjemmeside
  • Hvilken browser, brugeren besøger hjemmesiden med (f.eks. Safari) § Brugerens location (på by-niveau)

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Restaurant Faunas hjemmeside. Restaurant Fauna kan ikke identificere dig ud fra ovennævnte oplysninger, og oplysningerne anvendes alene til at optimere brugen af hjemmesiden.

Når du retter henvendelse direkte til Musikkens Spisehus, behandler vi de eventuelle personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse.

Hvis du reserverer bord via Dinnerbooking, får vi automatisk adgang til dine kontaktoplysninger samt oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med bordreservationen, herunder f.eks. ønsker til bordplacering, information om børn, tidligere reservationer i Restaurant Fauna mv.

Hvis du reserverer bord direkte hos Restaurant Fauna opretter vi reservationen i Dinnerbooking på dine vegne, hvilket betyder, at hvis du ikke allerede har en profil i Dinnerbooking, så oprettes du med en profil i Dinnerbooking. I den forbindelse registrerer vi dine kontaktoplysninger, samt øvrige oplysninger du afgiver, i Dinnerbooking. Hvis du tidligere har reserveret bord via Dinnerbooking til Restaurant Fauna kan vi se dine tidligere reservationer.

FORMÅLET MED AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Restaurant Fauna anvender alene dine personoplysninger til det eller de formål, de er indsamlet til. Vi videregiver dermed aldrig dine personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet samtykke hertil, eller vi er forpligtet hertil i medfør af lov. I så fald vil du altid blive orienteret herom.

Når du henvender dig til Restaurant Fauna, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere dine henvendelse og din reservation. I forhold til hvordan Dinnerbooking behandler dine personoplysninger, henviser vi til deres persondatapolitik.

Hvis du har nogle særlige behov eller ønsker i forbindelse med dit besøg hos Restaurant Fauna, vil vi naturligvis gerne høre fra dig. I den forbindelse kan det være relevant at vi behandler oplysninger om dine behov og ønsker, herunder i særlige tilfælde helbredsoplysninger. Dette kan karakteriseres som en følsom personoplysning, og derfor behandler vi kun disse oplysninger, hvis du selv afgiver dem til os og hermed samtykker i, at vi må behandle disse oplysninger om dig.

VIDEREGIVELSE

Hvis du har reserveret bord via Dinnerbooking.dk har du givet samtykke til, at Dinnerbooking må videregive oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, reservationer og eventuelle præferencer til os.

OPBEVARINGSPERIODE

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du opretter en bruger på Dinnerbooking, slettes i henhold til Dinnerbookings privatlivspolitik. Restaurant Fauna kan se dine tidligere reservationer i Restaurant Fauna, så længe du fastholder en bruger hos Dinnerbooking.

De oplysninger du afgiver til os pr. mail, opbevarer vi så længe der er et gyldigt formål hertil. Vi har fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger.

SIKKER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Det kan være aktuelt og nødvendigt for Restaurant Fauna at ændre den gældende persondatapolitik, herunder f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside, og hvis vi ændrer politikken væsentligt, vil vi give dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

DINE RETTIGHEDER OG KLAGEADGANG

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Restaurant Fauna behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Restaurant Fauna er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger, udnytte en af de ovenstående rettigheder eller tilbagekalde et samtykke, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: data@musikkenshus.dk.

 

TILBAGE